Torp‎ > ‎

Tillsyn

Kostnaden för tillsyn reduceras om vi samtidigt utför ett arbete som berättigar till SKATTEREDUKTION (RUT/ROT) .
Varje förfrågan prissätts individuellt.

RABATT: Är ni flera i ett område som går samman om tillsyn får ni rabatt på nedanstående priser.

 
Tillsyn erbjuds enligt överenskommelse – Jag ser till ditt hus när du inte är där
Har du ditt hus uthyrt kan jag hjälpa dig med nycklar och visa den nya hyresgästen tillrätta
Jag kan också göra en besiktning när du har byte av hyresgäst
Kostnaden för dessa tjänster diskuteras från fall till fall
Yttre kontroll en gång per månad kostar 200:- inklusive reseersättning och moms
Yttre kontroll två gånger per månad: 300:- inklusive reseersättning och moms
Inre kontroll kan köpas till för 100:- per månad. Även här ingår moms
Priserna gäller under förutsättning att fastigheten ligger inom 20 km från Olofström.
Vid längre avstånd tillkommer bilersättning.

Yttre kontroll kan vara
Fönster och dörrar är hela, stängda och låsta – även på uthus och garage
Takpannor ligger som de ska
Åverkan på fast eller lös egendom kontrolleras
Ser vi spår av inbrott, eller försök till inbrott, kontaktas du
Trädgårdens skick – har det blåst ner grenar eller träd avtalar vi hur det skall åtgärdas

Tomt och byggnader skall alltså kontrolleras

Du får alltid en lägesrapport via mail, sms eller telefon. Har vi tagit bilder skickas de med mail

Förutom den löpande tillsynen blir resultatet i viss mån bevakning. Vill du ha formell bevakningstjänst
rekommenderar vi något av de bolag som är verksamma där huset finns
Inre kontroll kan vara
Kyl och frys är igång
Värmen är på den temperatur du vill ha
Vattnet fungerar och vattenlåsen är fyllda
Finns spår efter objudna gäster

Vid akutåtgärder blir du kontaktad så vi är överens om vad och hur åtgärden ska göras 

Jag erbjuder tjänster enligt skriftligt eller muntligt avtal, eller efter de behov som uppstår efterhand

Du beställer – vi gör jobbet och hör av oss tillbaka

Torp & Touring är momsregistrerat och hjälper dig söka skattereduktion, ROT/ RUT-avdrag, i de fall det är möjligt

 KONTAKTA Sten på telefon 070-275 30 38, eller via mail: sten@torpotouring.se

 Jag jobbar också med turism. En specialitet är guidade turer för motorcyklister i Sydsverige. Se under fliken Touring