Touring‎ > ‎

Nyheter

DU INBJUDS att delta i lokal TOURING i Skåne, södra Småland och Blekinge. Vår bas är i
Olofström, västra Blekinge, och oftast börjar turerna här.
Tanken är att vi tillsammans skall köra på ett fantastiskt vägnät, och kombinera
detta med olika teman, t. ex. Kyrkoturen, Blekinges kust och skog, Skåne från norr
till söder, Sju sjöar och ett rinnande vatten.

Vill du ha information om de olika turernas upplägg anmäler du dig till nyhetsbrevet
på denna listan. Samtidigt godkänner du också att du står med i en databas som
omfattar utskick från TORP & TOURING.

Vi ERBJUDER också TORP-service i närområdet kring Olofström. Vill du veta mer om
detta markerar du extra information.
Vänligen
Sten och Eva Lenshof, Skogsv. 13, 293 73 JÄMSHÖG. 070-275 30 38


Comments