Touring‎ > ‎

Priser, regler och villkor

PRISER

Priserna är beroende av hur många dagar touring som önskas,

samt är också beroende på om det är en gruppbokning eller bokning per enstaka motorcykel.

Touringen kan bokas separat, samt med eller utan samordnad övernattning.

Vill du ordna ett ställe att bo utan att Torp & Touring är inblandat så är det OK.

Den primära uppgiften är touring, men vi stöttar alltså gärna med hjälp till ett prisvärt boende.
Arrangemangen ordnas med eller utan förbokade måltider, grillkväll eller matlagning över öppen eld.
Priserna är alltså beroende av många faktorer, och när vi vet vad du vill ha, lovar vi också ett prisvärt förslag.

Ring eller maila för att få rätt pris.

 

GRUPPSTORLEK

Den minsta gruppen bör vara 5 motorcyklar.

Maximala antalet beror på om gruppen är van att köra tillsammans eller består av nya bekantskaper.

 

BOKNING
Bokningen är bindande för båda parter när den bekräftats av oss. Bekräftelse sker per mail.
Anmälningsavgift utgår med 10 % på bokningens totala slutsumma. I samband med bekräftelse översänds
uppgift om belopp att betala och sista betalningsdag för respektive anmälningsavgift och slutbetalning

OMBOKNING
Byte av namn är kostnadsfritt om ändringen görs minst 48 timmar före ankomstdatum.
Byte av datum, oavsett om det gäller start eller slutdatum, hanteras tidsmässigt som avbokning.
Ombokning, inklusive namnbyte, senare än 48 timmar hanteras som avbokning utan återbetalning

AVBOKNING
Vid avbokning tidigare än 14 dagar före ankomst återbetalas allt utom anmälningsavgift.
Vid avbokning senare än 14 dagar men mer än 48 timmar innan ankomst avräknas först ett belopp
motsvarande anmälningsavgiften. Av återstående belopp, motsvarande slutsumman, återbetalas 50 %
Vid avbokning senare än 48 timmar medges ingen återbetalning

BETALNING
Anmälningsavgift ska betalas inom en vecka efter bekräftad bokning.
Slutbetalning skall göras senast 14 dagar innan arrangemangets startdatum
Sker bokning mindre än 14 dagar före arrangemangets start, skall hela beloppet betalas omgående.
Utebliven betalning ses som avbokning

Naturligtvis respekterar du nykterhet i trafik.