Touring‎ > ‎

Tematurer

För alla turer gäller:
Minst 5 motorcyklar bör vara anmälda för att turen skall genomföras.
Max gruppstorlek är 12 motorcyklar. Moms ingår i alla priser.
Lunch och fika kan köpas längs med de olika dagsturerna.
Turerna körs efter beställning - du väljer själv när och innehåll.
Har du lust att löra turer flera dagar i följd?
Då kan vi göra ett ”paket” med övernattning och ytterligare upplvelser.
Vad sägs om matlagning över öppen eld? Grillkväll?
Framför dina önskemål så kan vi säkert hitta ett intressant upplägg.

Älgparker            
Du ska  inte bortse från risken att stöta på älg när du är ute och kör. Glädjande nog är djuren oftast skygga och är mest gömda i skog och vägkant. För att ge dig chansen att se hur stor en älg verkligen är har jag tänkt erbjuda denna typ av dagstur. 

Detta är en dagstur till någon, eller några, av de älgparker som finns inom bekvämt avstånd från Olofström.
Vi kör tillsammans på omväxlande vägar som ger dig en varierad upplevelse.
Startplats: Olofström, LIDL:s parkering
Kördagar: Enligt överenskommelse
Pris: 225:- / förare, 150:- / passagerare

 

Kyrkor och gravplatser
Vi kommer att åka runt till olika kyrkor och kyrkogårdar i västra Blekinge och nordöstra Skåne
Vi besöker en pestkyrkogård, olika mer eller mindre ”livaktiga” begravningsplatser, och ser på de olika
strukturer som finns inom ett ganska begränsat område.
Kyrkornas form och färgsättning kan diskuteras, och kanske kan det bli besök i en slottskyrka.
Varför är kyrkorna och kyrkogårdarna så olika, trots att de ligger nära varandra?
Utmed dagsturen stannar vi för lunch och fika.
Startplats: Olofström, LIDL:s parkering 
Kördagar: Enligt överenskommelse
Pris: 275:- / förare, 175:- / passagerare.

Blekinges kust och skog
Selma Lagerlöv har beskrivit i sin ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” beskrivit Blekinge
som landskapet med tre trappsteg. Kustbygden, mellansteget och skogsbygden.
Vi börjar det mellersta steget, och tar oss västerut mot Nyteboda, varefter vi kör söderut mot Listerlandet
och sedan österut längs med kusten. Detta är första trappsteget.
Mellan Ronneby och Karlskrona drar vi oss norrut, och korsar de bördiga områdena norr om Johannishus.
Vi kommer in i skogsområdena i norra Blekinge och är nu på tredje trappsteget.
Åter går det västerut, och så småningom är vi tillbaka i Olofström.
Dagsturen är drygt
320 km. Av dessa är det 12 km på bra grusväg.
Om någon ABSOLUT INTE kan tänka sig att åka lite grusväg går det att ändra rutten. Utmed vägen stannar vi för fika och lunch.
Startplats: Olofström, LIDL:s parkering
Kördagar: Enligt överenskommelse
Pris: 275:- / förare, 175:- / passagerare

Sju Sjöar och lite rinnande vatten
Rundan innehåller så många sjöar så man kan enkelt uttrycka: Jag kan icke räkna dem alla!

De sju sjöar jag låtit rundan få sitt namn från är: Vi börjar med östra sidan av Immeln, och tangerar de trakter
som Harry Martinsson beskrivit. Vi passerar Oppmannasjön och har några fina utkikspunkter innan vi kommer fram till Ivösjön, 
där vi åker över med vägverkets färja, besöker Ivö Klack – kollar kaolinbrottet.
Tillbaka på ”fastlandet” fortsätter vi söderut och passerar Bäckaskogs slott.
Kör söder om  Råbelövssjön – nya fina utsiktspunkter, Immeln igen, men denna gång på västra sidan.
Möckeln - färden går genom Agunnaryd, och det enda man behöver säga är Ingvar Kamprad.
Salen
– där vi kan stanna till vid Huseby Bruk, Åsnen – vi kör på en slingrande och vacker väg över Sirkön
och gör ett stopp på ett ljusstöperi i Urshult. Vi kommer sedan till Mien – en relativt rund sjö med
många fina vägavsnitt runtom sig.
Dagen avslutas med lite körning längs med Mörrumsån innan vi åter är framme i Olofström.
Dagsturen är cirka 320 km.
Startplats: Olofström, LIDL:s parkering
Kördagar: Enligt överenskommelse
Pris: 275:- / förare, 175:- / passagerare

Skåne, korta turen
Vi börjar med en av mina favoritvägar rakt västerut. Därefter letar vi oss ner mot Hanöbukten och
Östersjöns glittrande vatten. Resan fortsätter söderut, och stundtals kan vi skymta vattnet.
Kusten följs i stort tills vi är nere vid Kivik. Små vägar med kurvor och kullar tar oss till de underbara
vägavsnitten vid och genom Brösarps Backar. Vi fortsätter i norra Skåne genom skogarna där Snapphanar
hade sitt tillhåll.
Vi upplever ett varierande landskap. Vi ser och förstår varför Skåne är en viktig jordbruksareal.
Samtidigt finns här mycket industri. Precis som med jordbruket utvecklas en del industri, medan annat avvecklas.
Utmed vägen stannar vi för fika och lunch.
Dagsturen är cirka 300 km.
Startplats: Olofström, LIDL:s parkering
Kördagar: Enligt överenskommelse
Pris: 275:- / förare, 175:- / passagerare

 

Skåne, långa turen
Precis som med korta turen börjar vi med en av mina favoritvägar rakt västerut.
Därefter letar vi oss ner mot Hanöbukten och Östersjöns glittrande vatten. Resan fortsätter söderut,
och stundtals kan vi skymta vattnet. Kusten följs i stort tills vi är nere vid sydspetsen på Skåne, Smygehuk.
Detta är Sveriges sydligaste punkt, och vi vänder norrut igen. Små vägar med kurvor och kullar tar oss
till de underbara vägavsnitten vid och genom Brösarps Backar. Vi fortsätter i norra Skåne genom skogarna
där Snapphanar hade sitt tillhåll. Under turen upplevs Kivik, Simrishamn, Kåseberga med sina stensättningar.
Vi upplever ett varierande landskap. Vi ser och förstår varför Skåne är en viktig jordbruksareal.
Samtidigt finns här mycket industri. Precis som med jordbruket utvecklas en del industri, medan annat avvecklas.
Utmed vägen stannar vi för fika och lunch.
Denna turen är ganska lång, bortåt
480 km.

Startplats: Olofström, LIDL:s parkering
Kördagar: Enligt överenskommelse. Turen kräver en hel dags körning, och med fikpauser och lunch handlar det om både tidig morgon och sen kväll.

Pris: 275:- / förare, 175:- / passagerare